Tol, Hindi kabawasan sa pagkalalaki mo ang paghingi ng tawad lalo na kung alam mong ikaw ang nagkamali.
Tagged as: JGH,   galing simbahan,   :),   pa-deep,